Equip

El nostre equip, integrat per professionals altament qualificats (químics, bioquímics, biòlegs i enginyers) amb experiència empresarial i científica, proporciona l'impuls innovador, el lideratge en R+D+I, el compromís i la determinació necessaris per produir una recerca i un desenvolupament excel•lents.

El capital humà resulta el nostre actiu més valuós. D'ací el desenvolupament de processos de formació contínua i un ambient estimulant i gratificant per a captar els millors professionals, i establir un marc de progrés i creixement conjunt.

   Our team