Col·laborativa

AROMICS aposta per la creació de xarxes de treball i l'establiment de col·laboracions d'alt valor afegit amb altres empreses biotecnològiques i farmacèutiques a nivell regional, nacional i internacional amb l'objectiu de:

  • Identificar i validar biomarcadors d'eficàcia i monitoratge de la resposta a fàrmacs per al desenvolupament de noves teràpies per a malalties prevalents.
  • Identificar i validar marcadors per al diagnòstic i el pronòstic de malalties complexes, desenvolupant així una cartera de dispositius per al diagnòstic basats en plataformes analítiques avançades (biosensors) per a la detecció de biomarcadors.
  • Establir una interacció i una col•laboració professional exhaustives amb diferents socis, desenvolupant nous enfocaments per a la gestió individual de les malalties i un tractament farmacològic personalitzat.

  

Coinvenció, codesenvolupament i oportunitats de col·laboració

AROMICS cerca acords i aliances amb empreses biotecnològiques i farmacèutiques capdavanteres en el context de cooperació de recerca, de desenvolupament i de comercialització de nous productes a nivell mundial. Els nostres interessos actuals se centren en acords amb empreses interessades a expandir-se i/o llicenciar:

  • Nous Compostos Químics (NCEs) i molècules candidates patentades. Estem especialment interessats en compostos que hagin aconseguit l'optimització com a cap de sèrie o es troben en les primeres etapes preclíniques. Encara que els camps terapèutics de major interès són les malalties infeccioses, les neurodegeneratives i les oncològiques, contemplem altres àrees terapèutiques.
  • Noves plataformes d'anàlisi. AROMICS està especialment interessada en empreses dedicades al desenvolupament de biosensors i els instruments del qual hagin aconseguit la fase de prova de concepte o la de validació. El nostre principal interès en l'àmbit diagnòstic se centra en les malalties infeccioses, encara que contemplem altres possibilitats.

Si us plau, posi's en contacte per a obtenir més informació sobre els nostres projectes o per conèixer en profunditat la nostra política de llicències.